تمدید زمان بارگذاری نیازها و شرکت در فراخوان

۰۸ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۵:۳۹ کد : ۲۱۰۱۴ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۶۵۷۵

​با توجه به درخواست دانشگاه ها مبنی بر اعلام نیازهای جدید زمان اعلام نیاز و شرکت در فراخوان طبق جدول زیر تمدید می شود

بارگذاری نیازها تا پایان روز 17 شهریور

ثبت نام و انتخاب اولویت تا پایان روز 30 شهریور


( ۱۵ )