مرحله تکمیل ظرفیت فراخوان بهمن سال 91

۰۸ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۵:۳۹ کد : ۲۳۵۶۳ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۴۳۰

پیرو اطلاعیه های قبلی و با توجه به درخواست تعدادی از دانشگاه ها بدینوسیله اعلام می دارد​ زمان بارگذاری نیازهای مرحله تکمیل ظرفیت فراخوان سراسری بهمن سال 91 تا تاریخ 92/02/05 می باشد لذا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با توجه به در یافت سهمیه ها و مجوزها اقدام به بارگذاری نیازها در سامانه مرکز جذب نمایند.ضمناً زمان ثبت نام متقاضیان برای مرحله تکمیل ظرفیت از تاریخ 92/02/10 تا تاریخ 92/02/25 بمدت 15 روز تعیین شده است.